منو
تاریخ: {0}

بسمه تعالی

با سلام و احترام

بدینوسیله خواهشمند است جهت تهیه نقشه تفکیکی مبلغ قبض را توسط شناسه قبض و پرداخت زیر به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس از طریق درگاه های بانک تجارت (،ATM، تلفنبانک، اینترنت بانک، باجه ها) واریز نمایید.

در ضمن جهت تحویل CD و نقشه ملک خود و همچنین نامه به اداره ثبت و کلیه امور مربوط به این پرونده فقط به دفتر تفکیک نقشه {1} به آدرس: {2} مراجعه فرمایید.

همچنین برای اطلاع از نحوه انجام کار (از قبیل عدم ارسال پیامک، عدم جوابگویی مهندس، طرح شکایت و ...) با تلفن دفتر مذکور به شماره {3} تماس حاصل فرمایید.

متقاضی محترم، شما موظفید در کلیه مراحل تهیه نقشه های تفکیکی و فرآیند بعد از آن به ویژه زمان کنترل مضاعف همکاری لازم با کارشناسان و ناظران سازمان برای بازدید مجدد از ملک و انجام امور مربوطه را در هر زمان فراهم نمایید.

جهت اطلاع از آخرین وضعیت پرونده خود و پیگیری روال درخواست، به سامانه نقشه های تفکیکی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به آدرس http://tafkik.fceo.ir مراجعه فرمایید.

  • ارائه مدارک شناسایی (مالک یا وکیل) در کلیه مراحل الزامی می باشد.
  • پس از واریز مبلغ ذیل مشخصات مهندس نقشه بردار از طریق پیامک اعلام می گردد..
کد پیگیری پرونده {4}
مبلغ (علی الحساب) {5}
مبلغ ارزش افزوده {10}
مبلغ قابل پرداخت (رند شده) {11}
شناسه پرداخت {7}
پلاک ثبتی {8}
نام و نام خانوادگی متقاضی {9}
پرداخت اینترنتی قبض
 
تاریخ: {0}

بسمه تعالی

با سلام و احترام

بدینوسیله خواهشمند است جهت تکمیل فرایند و کلیه امور مربوط به این پرونده فقط به دفتر تفکیک نقشه {1} به آدرس: {2} مراجعه فرمایید.

همچنین برای اطلاع از نحوه انجام کار (از قبیل عدم ارسال پیامک، عدم جوابگویی مهندس، طرح شکایت و ...) با تلفن دفتر مذکور به شماره {3} تماس حاصل فرمایید.

متقاضی محترم، شما موظفید در کلیه مراحل تهیه نقشه های تفکیکی و فرآیند بعد از آن به ویژه زمان کنترل مضاعف همکاری لازم با کارشناسان و ناظران سازمان برای بازدید مجدد از ملک و انجام امور مربوطه را در هر زمان فراهم نمایید.

جهت اطلاع از آخرین وضعیت پرونده خود و پیگیری روال درخواست، به سامانه نقشه های تفکیکی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به آدرس http://tafkik.fceo.ir مراجعه فرمایید.

کد پیگیری : {4}

  • ارائه مدارک شناسایی (مالک یا وکیل) در کلیه مراحل الزامی می باشد.